Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Kontor

Landalabergen 14
411 29 Göteborg

Närmaste hållplatser är Chalmers samt Kapellplatsen vilka trafikeras av bussarna 16, 19, 55, 158, 753 och spårvagnarna 6, 7, 8, 10 och 13.

Mail