Hej

Mitt namn är Malin Lindholm och jag är legitimerad psykoterapeut. Jag erbjuder behandling för barn, unga och vuxna.

Genomgående i allt mitt arbete är fokus på bemötande, förebyggande och hanterande av problemskapande beteenden. Grunden i min metodik är KBT (Kognitiv beteendeterapi), men min mångåriga erfarenhet som behandlare har gett mig ett brett spektrum av tekniker.

Jag erbjuder också handledning och utbildning för företag.

Kontakt

Hur går det till?

Under en terapi tydliggör vi tillsammans problemen och arbetar fram konkreta lösningar som är väl förankrade i vardagen. Jag erbjuder samtal för den enskilde, stödsamtal med personal på uppdrag från arbetsgivare, men även familjeterapier, ofta med fokus på föräldrastöd.

1

Konsultationssamtal

Vi träffas i lugn miljö där du får berätta om din situation. Varför du söker hjälp och vilka förväntningar du har.
Därefter gör jag en första bedömning och funderar på om och hur jag kan hjälpa dig. 

2

Bedömning

Nu har vi fördjupade samtal där vi är förberedda med frågor som gör att vi kan tydliggöra och kartlägga svårigheterna för dig eller ditt barn.
Efter denna träff gör vi tillsammans en behandlingplan och som ni får ta ställning till.
Bedömningsfasen är 1-4 tillfällen beroende på vad ärendet handlar om.

3

Behandling

Behandlingen är helt anpassad efter dig eller ditt barns situation. Varje session är 50 min.

Företagstjänster

Är du intresserad av utbildning, workshops, konsultation och handledning till personal som arbetar med ungdomar i privat och offentlig verksamhet? Jag tar löpande uppdrag för företag och organisationer.

Bedömningssamtal

1300
kr

Per gång á 50 min

  • 1-4 gånger
  • Underlag för behandling
Kontakt

Behandling

1300
kr

Per gång á 50 min

  • Antal enl. behandlingsplan
  • Fast bokad tid
Kontakt

Handledning

2350
kr

Per gång á 50 min

  • Grupper upp till 10 personer
  • På plats hos er
Kontakt

Utbildning offereras separat. Vänligen kontakta mig för mer information.